Hospital Kuks

Vytvořili jsme mobilní aplikaci pro systémy Android, která moderním grafickým designem provede návštěvníky oblastí Kuksu a jeho okolí. Aplikace je umístěná ke stažení na google play, což je hlavní zdroj pro stahování aplikací do mobilních telefonů.

Stáhněte si tuto aplikaci do svého telefonu také Vy